Χρηματοδότες

Δήμος Κορυδαλλού

Υποστήριξη Ημερίδας «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα», 9 Δεκεμβρίου 2016

• Φιλοξενία Ημερίδας στις εγκαταστάσεις του

• Οικονομική υποστήριξη Ημερίδας

Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική υποστήριξη Ημερίδας «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα», 9 Δεκεμβρίου 2016

Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά

Οικονομική υποστήριξη Ημερίδας «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα», 9 Δεκεμβρίου 2016

http://www.pesydap.gr/