Υπό την αιγίδα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας