Πρόγραμμα IYGU

  • Το IYGU συνδέει τις τοπικές δράσεις με τις παγκόσμιες προκλήσεις.
  • Το IYGU εστιάζει στην επιδίωξη της βιωσιμότητας του πλανήτη ως αποτέλεσμα των τοπικών δράσεων.
  • Το IYGU αναγνωρίζει τη διαφοροποίηση στον τρόπο επιδίωξης της βιωσιμότητας του πλανήτη ως προϊόν της πολιτιστικής διαφορετικότητας.

Το «Διεθνές Έτος Παγκόσμιας Κατανόησης» (International Year of Global Understanding - IYGU) εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους διαβιώνουμε σε ένα διαρκώς εντεινόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Πως μετασχηματίζουμε το φυσικό περιβάλλον; Πως αναπτύσσουμε νέες κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της παγκόσμιας πραγματικότητας; Τα κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και διαμορφώνουμε το φυσικό περιβάλλον. Επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις επιπτώσεις σε παγκόσμια κλίμακα των καθημερινών δράσεων και αποφάσεών μας. Ειναι απαραίτητη η κατανόηση των επιπτώσεων της καθημερινής μας δράσης για τον πλανήτη συνολικά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.