Ομάδα δράσης Gr-RAC

Αναστασία Στρατηγέα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Επιστημονική Υπεύθυνη – Συντονίστρια Ελληνικού Περιφερειακού Κέντρου Δράσης (Greek Regional Action Center - Gr-RAC) του Διεθνούς Έτους Παγκόσμιας Κατανόησης (IYGU – International Year of Global Understanding – International Geographical Union – IGU)

Η Αναστασία Στρατηγέα είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1983) και Διδάκτωρ της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Σ.Α.Τ.Μ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) (1996). Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Ε.Μ.Π. (2000-2005), Λέκτορας Ε.Μ.Π. (2005-2008), Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. (2008-2013). Από το 2013 υπηρετεί ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σ.Α.Τ.Μ., Ε.Μ.Π., με αντικείμενο «Περιφερειακός Σχεδιασμός και Πολιτική».
Έχει συμμετάσχει σε ένα πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, σε θέματα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής, Συμμετοχικού Σχεδιασμού, Προοπτικής Διερεύνησης (Foresight), Διαχείρισης Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων, Συμμετοχικών Εφαρμογών Αστικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και Τοπικής / Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Αγροτικού Τομέα, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Διευρωπαϊκών Δικτύων, κ.ά. Είναι μέλος σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα (NECTAR, COST A22, EFONET, EU-MED, SMART-MED κ.λπ.). Είναι κριτής για τη δημοσίευση εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Μέλος επιστημονικών επιτροπών και μέλος της οργανωτικής επιτροπής σειράς διεθνών συνεδρίων.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς: Βιώσιμη Ανάπτυξη και Σχεδιασμός, Χωρικός Σχεδιασμός, Αστικός/Περιφερειακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη, Συμμετοχικός Σχεδιασμός, Μεθοδολογίες Προοπτικής Διερεύνησης (Foresight), Τοπική/Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική, ΤΠΕ και Σχεδιασμός, ΤΠΕ και Αστική/Περιφερειακή Ανάπτυξη, Έξυπνες Πόλεις, e-σχεδιασμός, e-συμμετοχή, Αξιολόγηση στον Σχεδιασμό του Χώρου, Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων και Ανάπτυξη.

Ακριβή Λέκα
Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», MSc Environmental Resource Management, Δρ. Ε.Μ.Π.

Γραμματεία Gr-RAC

Η κα. Λέκα είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. (1998). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Σ.Α.Τ.Μ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) «Περιβάλλον & Ανάπτυξη» (2001). Επίσης είναι κάτοχος MSC του προγράμματος «Environmental Resource Management» του Brandenburg Technical University, Germany (2004) και κάτοχος διδακτορικού τίτλου με θέμα «Περιβαλλοντική Αστική Βιωσιμότητα σε Μεσαίας κλίμακας Παράκτιες Πόλεις - Προσέγγιση με Περιβαλλοντικούς Δείκτες» (Ε.Μ.Π., 2012). Από το 2007 επικουρεί (ως Υποψήφια Διδάκτορας) το διδακτικό έργο του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σ.Α.Τ.Μ. του Ε.Μ.Π., ενώ από το 2014 είναι μέλος του Επικουρικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του εν λόγω Τομέα. Έχει συμμετάσχει ως μέλος ερευνητικής ομάδας σε έναν αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ έχει δημοσιεύσει το έργο της σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Σε επαγγελματικό επίπεδο δραστηριοποιείται στην εκπόνηση τοπογραφικών και περιβαλλοντικών μελετών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα: Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Αστικό και Περιφερειακό Επίπεδο, Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ανάπτυξης Συστημάτων Περιβαλλοντικών Δεικτών κ.ά.

Θάνος Βλαστός
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

O Θάνος Βλαστός, πολεοδόμος – συγκοινωνιολόγος, είναι καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Σ.Α.Τ.Μ.), Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού. Είναι ιδρυτής και υπεύθυνος της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας. Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Λιέγης, CES από την Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Παρίσι), απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π. και πολιτικός μηχανικός της Ecole Speciale des Travaux Publics του Παρισιού. Διδάσκει επίσης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ε.Μ.Π. και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε μεγάλο αριθμό εθνικών και διεθνών συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει το έργο του σε πολλά επιστημονικά περιοδικά. Ως επιστημονικός υπεύθυνος έχει εκπονήσει πολλά ερευνητικά προγράμματα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για δημόσιους φορείς στην Ελλάδα. Το βασικό αντικείμενο του ενδιαφέροντός του είναι ο τομέας της Βιώσιμης Κινητικότητας και συγκεκριμένα ο σχεδιασμός πολιτικών για την προώθηση της δημόσιας συγκοινωνίας, του ποδηλάτου και του περπατήματος και για την αναβάθμιση των ποιοτήτων του αστικού περιβάλλοντος και των δημόσιων χώρων. Είναι συγγραφέας οκτώ σχετικών βιβλίων. Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα από υπεύθυνες θέσεις για τεχνικά θέματα της ειδικότητάς του σε διεθνείς φορείς, επιτροπές και δίκτυα πόλεων όπως ο ΟΟΣΑ, Eurocities, Car Free Cities κ.λ.π.

Μαρία Παπαδοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Η Μαρία Παπαδοπούλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (1998). Είναι κάτοχος διδακτορικής διπλώματος (Ph.D) από το Πανεπιστήμιο του Βερμόντ, ΗΠΑ (2002). Εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης όπου, πέραν των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετείχε, δίδαξε τα προπτυχιακά μαθήματα: «Υδρολογία», «Υπόγεια Ροή και Μεταφορά Μάζα» και «Περιβαλλοντικά Συστήματα» (2003-2007). Υπηρέτησε ως Λέκτορας (ΠΔ 408/80) στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), καλύπτοντας θέματα διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Φυσικής Γεωγραφίας. Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Σήμερα υπηρετεί ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. στον τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος». Είναι συγγραφέας αρκετών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Είναι κριτής για τη δημοσίευση εργασιών σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και μέλος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών επιτροπών και ενώσεων. Είναι αναπληρωματικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων. Έχει συν-επιμεληθεί την οργάνωση και την έκδοση πρακτικών διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα, που έχουν χρηματοδοτηθεί από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της ανάπτυξης περιβαλλοντικών κριτηρίων για το βέλτιστο σχεδιασμό έργων, της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της ανάπτυξης μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης υπόγειων υδροφόρων συστημάτων – υδατικό αποτύπωμα.

Ευθύμιος Μπακογιάννης
Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Δρ. Ε.Μ.Π.

Ο κ. Μπακογιάννης είναι Δρ. Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), με 13 χρόνια εμπειρίας στον συντονισμό και στην υλοποίηση μελετών για την αστική κινητικότητα, το περπάτημα και το ποδήλατο, την επίβλεψη κατασκευής έργων και τις διαδικασίες χρηματοδότησής τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Έχει συντονίσει πλήθος Μελετών Σχεδιασμού – Διαχείρισης, Οριστικών Μελετών, Μελετών Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης για τη βιώσιμη κινητικότητα. Έχει διατελέσει σύμβουλος σε έργα Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για κυκλοφοριακά και πολεοδομικά έργα. Ενδεικτικά, έχει μετάσχει σε πλήθος μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Εθνικούς Πόρους (Υπουργεία – Δήμους) σε περισσότερους από 40 Φορείς. Έχει εμπειρία στις διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα, με εξειδίκευση σε θέματα μελέτης – παροχής υπηρεσιών συμβούλου και συντονισμού τεχνικών έργων και διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων για το περπάτημα, το ποδήλατο και τη δημόσια συγκοινωνία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Έχει συμβάλει από το 2001 στη συγγραφή πλήθους άρθρων και κεφαλαίων σε βιβλία για τη βιώσιμη κινητικότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 συνέδρια ως ομιλητής με σχετική θεματολογία. Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία του, έχει συμβάλει από διάφορες θέσεις στην προώθηση προγραμμάτων και δράσεων για τη βιώσιμη κινητικότητα στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο 2009-2010 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας και Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Το 2013 διετέλεσε Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής (Κηφισός Ποταμός, Πάρκο Τρίτση και Ελαιώνας). Το 2015 διετέλεσε Δ/ντής του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει συντονίσει μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων στον Δήμο Νέας Ερυθραίας, ενώ έχει διατελέσει Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης την περίοδο 2001– 2002, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου την περίοδο 2007-2010 και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κηφισιάς «Μένανδρος Α.Ε.» την περίοδο 2010 - 2014.

Δημήτρης Παπακωνσταντίνου
Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Δρ. Ε.Μ.Π.

Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1980). Διδάκτορας της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Σ.Α.Τ.Μ.) του Ε.Μ.Π. με τίτλο Διατριβής «Κλειστά Δίκτυα Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ICTs) για τη Διάθεση του Τουριστικού Προϊόντος στο Πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης». Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) της Σ.Α.Τ.Μ. από το 2000 μέχρι σήμερα.
Συμμετοχή στη διεξαγωγή του εφαρμοσμένου/εργαστηριακού διδακτικού έργου των ασκήσεων και θεμάτων των προπτυχιακών μαθημάτων της ΣΑΤΜ: Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον, Εφαρμογές στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός. Συμμετοχή στην παρακολούθηση διπλωματικών εργασιών και τη συγγραφή διδακτικών σημειώσεων.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Νέες Τεχνολογίες, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Επιπτώσεις στο Περιβάλλον από Έργα και Προγράμματα, Χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, Marketing των Τουριστικών Πόρων/Προορισμών και Διαχείριση Τουριστικού Προϊόντος.

Θωμάς Χατζηχρήστος
Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Δρ. Ε.Μ.Π.

Ο Θωμάς Χατζηχρήστος αποφοίτησε από τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Σ.Α.Τ.Μ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) (1990). Το 1999 ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Ε.Μ.Π. με αντικείμενο «Γεωπληροφοριακά Συστήματα και Μέθοδοι Υπολογιστικής Νοημοσύνης ως Εργαλεία Ανάλυσης». Από το 1990 μέχρι σήμερα ασχολήθηκε ως Τεχνικός Υπεύθυνος σε αρκετά έργα με αντικείμενο τα Γεωγραφικά Συστήματα σε αρκετές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ως σύμβουλος με το ίδιο αντικείμενο σε δημόσιους οργανισμούς. Στο ίδιο χρονικό διάστημα ήταν κύριος ερευνητής σε 15 ερευνητικά προγράμματα στο αντικείμενο των Γεωγραφικών Συστημάτων και της Ανάλυσης του Χώρου. Διετέλεσε Λέκτορας (ΠΔ 407) στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, με αντικείμενο την Πληροφορική και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για δύο ακαδημαϊκά έτη (1998-2000). Διδάσκει το αντικείμενο των Γεωγραφικών Συστημάτων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα της Σ.Α.Τ.Μ. του Ε.Μ.Π., ως Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό από το 2000. Επίσης έχει διδάξει σε τουλάχιστον 30 σεμινάρια με το ίδιο αντικείμενο χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιους φορείς κ.ά., με πάνω από 1500 ώρες διδασκαλίας. Έχει δημοσιεύσει το επιστημονικό του έργο σε ένα πλήθος από Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια και Περιοδικά.

Αθανασία Δάρρα
Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ., Δρ. Ε.Μ.Π.

Η κα. Δάρρα αποφοίτησε από τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Σ.Α.Τ.Μ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (1990). Το 2009 ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Σ.Α.Τ.Μ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). Υπηρετεί σε μόνιμη θέση ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σ.Α.Τ.Μ., Ε.Μ.Π. Τα ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται στην περιοχή της Γεωγραφίας και των Μεθόδων Ανάλυσης του Χώρου. Έχει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και ερευνητική εμπειρία στην περιοχή αυτή τα τελευταία 25 χρόνια στο Ε.Μ.Π. Συνεργάζεται επίσης με την ερευνητική ομάδα Ontogeo της Σ.Α.Τ.Μ. του Ε.Μ.Π., η οποία δραστηριοποιείται στην Επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας και στη Γεωπληροφορική. Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 15 ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει το έργο της σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και περιοδικά.

Συνεργάτες Gr-RAC

Παναγιωτοπούλου Μαρία
Διπλωματούχος Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός του ΕΜΠ

Υποψήφια Διδάκτορας Ε.Μ.Π. με θέμα ‘Έξυπνες Πόλεις και Συμμετοχικός Σχεδιασμός’, Υπότροφος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), Ε.Μ.Π. Έχει παρουσιάσει το έργο της σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ έχει δημοσιεύσει αυτό σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκονται στις ακόλουθες περιοχές: Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών - WebGIS, Γεωπληροφορική, Αστικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός, Συμμετοχικές Προσεγγίσεις, Έξυπνες Πόλεις, Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και e-Συμμετοχή, WebGIS και συμμετοχή, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Χωρικός Σχεδιασμός, Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου.

Σωμαράκης Γιώργος
Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Γιώργος Σωμαράκης είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2013). Γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά. Την τρέχουσα περίοδο εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στην περιοχή του «e-Σχεδιασμού» στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι μέλος τεχνικών επιστημονικών σωματείων και συλλόγων. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες, ενώ έχει δημοσιεύσει αυτό σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις ακόλουθες περιοχές: Χωρικός Σχεδιασμός, Συμμετοχικός Σχεδιασμός – Κλασσικές και Σύγχρονες (Διαδικτυακές) μέθοδοι και εργαλεία, e-Σχεδιασμός, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και Διαδικτυακά GIS.

Εθελοντές Gr-RAC

Βίκυ Κατσώνη
Επίκ. Καθηγήτρια, ΤΕΙ Αθηνών

Η Βίκυ Κατσώνη είναι Επίκ. Καθηγήτρια του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Αθηνών. Μέλος ΔΕΠ του Μεταπτυχιακού Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Είναι αριστούχος απόφοιτος της Σχολής Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, καθώς και του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), στο Κeele και Nottingham University της Μεγάλης Βρετανίας. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου σε θέματα «Marketing Management και  Νέων Τεχνολογιών στον Τουρισμό». Από το 1984 έως το 2001 ήταν διοικητικό στέλεχος σε μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι πάνω σε θέματα e-tourism και τουριστικού Marketing, πολιτιστικού τουρισμού και νέων τεχνολογιών, όπου έχει πλούσιο συγγραφικό έργο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σημαντικό αριθμό εργασιών και δημοσιεύσεων σε Διεθνή Περιοδικά και Συνέδρια. Έχει σημαντική εμπειρία σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, συμμετέχοντας σε πολλά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πρόεδρος του International Association of Cultural and Digital Tourism (IACuDiT.org) και συμμετέχει επίσης σε πολλά άλλα επιστημονικά σωματεία και ενώσεις του τουριστικού κλάδου.

Κύρκου Βικτωρία
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Η κα. Κύρκου είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ (2014). Συμμετείχε στο Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στην εταιρεία «ALGITECH Ανώνυμος Εταιρία Λύσεων Πληροφορικής» (2014-15). Από τον Σεπτέμβριο του 2015 είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ.

Κρομμύδα Βασιλική
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης - Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η κα. Κρομμύδα είναι απόφοιτη του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2015). Έχει απασχοληθεί ως εθελόντρια σε μία σειρά από φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Από τον Σεπτέμβριο του 2015 είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ.

Ανδρέας Αλεξόπουλος
Οικονομολόγος – Σύμβουλος Τοπικής Ανάπτυξης, MSc, PhD

Ο Ανδρέας Αλεξόπουλος είναι οικονομολόγος, MSc, Πανεπιστήμιο Birmingham, με ειδίκευση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανάπτυξη (1997). Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου (2011) στο αντικείμενο της Περιφερειακής Ανάπτυξης και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Διδάσκων επί συμβάσει στο Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕΙ Καλαμάτας (2000-13), ΤΕΙ Πειραιά - Τμήμα Λογιστικής (2013), Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2008-10). Εισηγητής Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση της Υγείας» (Πανεπιστήμιο Πειραιά και ΤΕΙ Πειραιά) συμμετείχε στην οργάνωση-διδασκαλία του μαθήματος «Μεθοδολογία Έρευνας». Σήμερα διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική», ΤΕΙ Πειραιά. Έχει σημαντική δραστηριότητα στον χώρο της αυτοδιοίκησης, σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, με έμφαση στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Διοίκησης Τεχνολογίας και Καινοτομίας (WAVE Lab), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει δημοσιεύσει το επιστημονικό του έργο σε ένα πλήθος από εθνικά και διεθνή ευνέδρια και περιοδικά. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, στρατηγικός σχεδιασμός σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ΤΠΕ, κοινωνική καινοτομία.

Νεκταρία Μαραβά
Οικονομολόγος – Περιφερειολόγος, MSc - Σύμβουλος Τοπικής Ανάπτυξης

Η Νεκταρία Μαραβά είναι Οικονομολόγος - Περιφερειολόγος, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο (1994), MSc στην Αστική και Περιφερειακή Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Birmingham (1998), με εργασιακή εμπειρία ως σύμβουλος τοπικής αυτοδιοίκησης και ανάπτυξης. Παράλληλα, έχει πολυετή διδακτική εμπειρία ως διδάσκων επί συμβάσει στο Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ) Πελοποννήσου (1999-2013), στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου (2002), και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (2005 και 2008). Είναι ακόμη επισκέπτρια καθηγήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Master of Public Sector Management» του Διεθνούς Ινστιτούτου Μάνατζμεντ της Κύπρου (2016). Έχει συμμετάσχει ως μέλος ερευνητικής ομάδας σε έναν αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ έχει δημοσιεύσει το έργο της σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, περιοδικά και βιβλία. Δραστηριοποιείται ακόμη στην εκπόνηση επιχειρησιακών, αναπτυξιακών και χωροταξικών μελετών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν: αστική (χωρική) διακυβέρνηση, βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και πολιτική, συμμετοχικές διαδικασίες και τοπική ανάπτυξη, Ευρωπαϊκή αστική και περιφερειακή πολιτική και ανάπτυξη.

Μαρία Ξηρογιάννη
Περιβαλλοντολόγος, MSc

Η Μαρία Ξηρογιάννη είναι πτυχιούχος Εφαρμοσμένης Φυσικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας από το Heriot-Watt University (2000).  Έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Επιστήμης, Πολιτικής και Σχεδιασμού από το University of Bath (2001) και μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα Πολεοδομίας-Χωροταξίας από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. (2009). Από το 2001 έως το 2006 εργάστηκε στην κατασκευή της Αττικής Οδού ως Βοηθός Έργου και σε κατασκευαστική εταιρία πυρασφάλειας και πυροπροστασίας ως Υπεύθυνη Τεχνικών Εκθέσεων. Πιστεύει στον εθελοντισμό και είναι μέλος του ΕΔΑΣΑ (Εθελοντές Πυροπροστασίας Αττικής) από το 2009, ενώ από το 2011 συμμετέχει ενεργά στην ΜΚΟ 50+ Ελλάς, διοργανώνοντας σεμινάρια και εργαστήρια περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Από το 2007 εργάζεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σήμερα είναι Γραμματέας του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Επίσης είναι συνεργάτης ασκήσεων στο μάθημα «Οικιστικά συστήματα και σχεδιασμός στο αστικό και φυσικό περιβάλλον» του ΔΠΜΣ. Μιλάει Αγγλικά και Ισπανικά.