Με τη συνεργασία

International Association of Cultural and Digital Tourism - IACuDiT
Δήμος Κορυδαλλού
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο)
Δήμος Πλατανιά
Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών – ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Δήμος Χερσονήσου
Δήμος Λαμιέων
Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
Δίκτυο Μεσόγειος-SOS
Δίκτυο Απασχόλησης & Κοινωνικής Μέριμνας