Σύνδεσμοι για IYGU

Ιστοσελίδα:

http://www.global-understanding.info/

Facebook:

https://www.facebook.com/IYGU2016/

Twitter:

https://twitter.com/iygu2016

YouTube βίντεο: