Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Η Μεγάλη Πρόκληση του 21ου Αιώνα

ΗΜΕΡΙΔΑ

9 Δεκεμβρίου 2016 – Γρ. Λαμπράκη 240, Δημαρχείο Κορυδαλλού

FLYER ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ANTIKEIMENO ΗΜΕΡΙΔΑΣ

OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

Η αστικοποίηση αποτελεί σήμερα ένα φαινόμενο που παίρνει σημαντικές διαστάσεις παγκοσμίως, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω μέχρι το 2050, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στα πρότυπα κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης και στα ζητήματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος των αστικών περιοχών κατά τον 21ο αιώνα.

Οι πόλεις σήμερα αποτελούν την ΠΗΓΗ αλλά και τη ΛΥΣΗ των παγκόσμιων προβλημάτων

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιμάκωση του φαινομένου της αστικοποίησης βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κέντρων λήψης αποφάσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο τη διατύπωση αποτελεσματικών πολιτικών για την επιδίωξη του στόχου της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Ενδεικτικά ζητήματα στο πλαίσιο αυτό αποτελούν:

  • η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
  • η αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων, υιοθετώντας πρακτικές 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle),
  • η λελογισμένη κατανάλωση των υδάτινων πόρων,
  • η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και η μείωση της ρύπανσης από τις μεταφορές-μετακινήσεις,
  • η αύξηση της ευαισθητοποίησης του αστικού πληθυσμού και η ανάπτυξη προτύπων συμπεριφοράς χαμηλότερου οικολογικού αποτυπώματος,
  • η τόνωση της κοινωνικής συνοχής,
  • η ανάδειξη του πολιτισμού ως πυλώνα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, κ.ά.

Σημαντικός αρωγός στην επιδίωξη των παραπάνω είναι και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και οι καινοτόμες εφαρμογές τους στο αστικό επίπεδο, στο πλαίσιο της προώθησης της ιδέας των «έξυπνων πόλεων».

Η Ημερίδα αποσκοπεί να αναδείξει

Καλές Πρακτικές Διαχείρισης Προβλημάτων του Αστικού Περιβάλλοντος στους παραπάνω Τομείς

Η Ημερίδα οργανώνεται από την Ομάδα του Ελληνικού Περιφερειακού Κέντρου Δράσης -Gr-RAC- (http://iygu.ntua.gr/gr), Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με τον Δήμο Κορυδαλλού (http://www.korydallos.gr/). Η προσπάθεια εντάσσεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας «2016 – International Year of Global Understanding – IYGU» (http://www.global-understanding.info/).

Πληροφορίες - Δηλώσεις Συμμετοχής:

Αναστασία Στρατηγέα, Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π., Συντονίστρια Gr-RAC - stratige@central.ntua.gr & Ανδρέας Αλεξόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Δήμου Κορυδαλλού - alexopandr@gmail.com.